Het grote Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 stelt uit de geldpot voor een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst bijna 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het project EIFFEL. Daarin onderzoekt de Open Universiteit samen met achttien andere Europese instellingen hoe de klimaatgegevens die de EU verzamelt slimmer en gemakkelijker te gebruiken zijn door de mensen uit de praktijk. Binnen EIFFEL ontwikkelt men daartoe hulpmiddelen op basis van kunstmatige intelligentie (AI-tools), die de complexe klimaatgegevens vertalen naar toepassing in een gemeente of stroomgebied. Dr. ir. Angelique Lansu, universitair docent aan de faculteit Bètawetenschappen (vakgroep Milieuwetenschappen) van de Open Universiteit, leidt het onderzoeksteam naar het gebruik van die klimaatgegevens in vijf Europese regionale en lokale klimaatprojecten.

Voor meer info: https://www.ou.nl/-/europese-financiering-voor-onderzoek-naar-gebruik-ai-bij-klimaatadaptatie